965 อสังหาฯ สำหรับขายในภูเก็ต

1 ห้องนอน 34.25ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 1 ห้องนอน 34.25ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 1 ห้องนอน 34.25ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม
โครงการใหม่

34 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม

กมลา, กะทู้, ภูเก็ต

Dubai Building ซิตี้เกท ภูเก็ต คอนโดมิเนี่ยม เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้คุณ แนวคิดของซิตี้เกท ด้านอาคารสร้างตามเมืองที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น กรุงเทพฯ ดูไบ ปารีส นิวยอร์กและลอนดอน โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเข้ากับการใช้ชีวิตของคุณ ด้วยความหรู...
฿ 4.50ล้าน
฿ 131K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
2 ห้องนอน 69.15ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 2 ห้องนอน 69.15ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 2 ห้องนอน 69.15ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม
โครงการใหม่

69 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม

กมลา, กะทู้, ภูเก็ต

Paris Building  ซิตี้เกท ภูเก็ต คอนโดมิเนี่ยม เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้คุณ แนวคิดของซิตี้เกท ด้านอาคารสร้างตามเมืองที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น กรุงเทพฯ ดูไบ ปารีส นิวยอร์กและลอนดอน โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเข้ากับการใช้ชีวิตของคุณ ด้วยค...
฿ 9.75ล้าน
฿ 141K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
1 ห้องนอน 35.25ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 1 ห้องนอน 35.25ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 1 ห้องนอน 35.25ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม
โครงการใหม่

35 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม

กมลา, กะทู้, ภูเก็ต

Paris Building ซิตี้เกท ภูเก็ต คอนโดมิเนี่ยม เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้คุณ แนวคิดของซิตี้เกท ด้านอาคารสร้างตามเมืองที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น กรุงเทพฯ ดูไบ ปารีส นิวยอร์กและลอนดอน โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเข้ากับการใช้ชีวิตของคุณ ด้วยความหรู...
฿ 5.39ล้าน
฿ 153K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
1 ห้องนอน 33.60ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 1 ห้องนอน 33.60ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 1 ห้องนอน 33.60ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม
โครงการใหม่

33 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม

กมลา, กะทู้, ภูเก็ต

Bangkok Building ซิตี้เกท ภูเก็ต คอนโดมิเนี่ยม เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้คุณ แนวคิดของซิตี้เกท ด้านอาคารสร้างตามเมืองที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น กรุงเทพฯ ดูไบ ปารีส นิวยอร์กและลอนดอน โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเข้ากับการใช้ชีวิตของคุณ ด้วยความห...
฿ 4.37ล้าน
฿ 130K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
2 ห้องนอน 69.80ตร.ม  ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 2 ห้องนอน 69.80ตร.ม  ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 2 ห้องนอน 69.80ตร.ม  ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม
โครงการใหม่

69 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม

กมลา, กะทู้, ภูเก็ต

Dubai Building  ซิตี้เกท ภูเก็ต คอนโดมิเนี่ยม เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้คุณ แนวคิดของซิตี้เกท ด้านอาคารสร้างตามเมืองที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น กรุงเทพฯ ดูไบ ปารีส นิวยอร์กและลอนดอน โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเข้ากับการใช้ชีวิตของคุณ ด้วยค...
฿ 9.10ล้าน
฿ 130K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
2 ห้องนอน 69.80ตร.ม. ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 2 ห้องนอน 69.80ตร.ม. ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 2 ห้องนอน 69.80ตร.ม. ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม
โครงการใหม่

69 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม

กมลา, กะทู้, ภูเก็ต

Dubai Building  ซิตี้เกท ภูเก็ต คอนโดมิเนี่ยม เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้คุณ แนวคิดของซิตี้เกท ด้านอาคารสร้างตามเมืองที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น กรุงเทพฯ ดูไบ ปารีส นิวยอร์กและลอนดอน โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเข้ากับการใช้ชีวิตของคุณ ด้วยค...
฿ 8.70ล้าน
฿ 125K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
1 ห้องนอน 35.10ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 1 ห้องนอน 35.10ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 1 ห้องนอน 35.10ตร.ม ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม
โครงการใหม่

35 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

ซิตี้เกท กมลา ภูเก็ต คอนโดมิเนียม

กมลา, กะทู้, ภูเก็ต

Bangkok Building ซิตี้เกท ภูเก็ต คอนโดมิเนี่ยม เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้คุณ แนวคิดของซิตี้เกท ด้านอาคารสร้างตามเมืองที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น กรุงเทพฯ ดูไบ ปารีส นิวยอร์กและลอนดอน โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเข้ากับการใช้ชีวิตของคุณ ด้วยความห...
฿ 4.71ล้าน
฿ 134K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
2 ห้องนอน 60.81ตร.ม. สเปลนดิด คอนโดมิเนียม 2 ห้องนอน 60.81ตร.ม. สเปลนดิด คอนโดมิเนียม 2 ห้องนอน 60.81ตร.ม. สเปลนดิด คอนโดมิเนียม
โครงการใหม่

60 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

สเปลนดิด คอนโดมิเนียม

กะรน, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

2 ห้องนอน วิวทะเล พื้นที่ใช้สอยแบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับการอยู่อาศัยของครอบครัว ในรูปแบบที่เหมาะกับการใช้งานจริงซึ่งสามารถเปลี่ยนบางส่วนให้เป็นพื้นที่ทำงานได้
฿ 13.90ล้าน
฿ 229K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
สตูดิโอ 23.42ตร.ม สเปลนดิด คอนโดมิเนียม สตูดิโอ 23.42ตร.ม สเปลนดิด คอนโดมิเนียม สตูดิโอ 23.42ตร.ม สเปลนดิด คอนโดมิเนียม
โครงการใหม่

23 ตร.ม. สตูดิโอ 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

สเปลนดิด คอนโดมิเนียม

กะรน, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

สตูดิโอ วิวภูเขา การตกแต่งห้องใน โทนสีอ่อนได้แรงบันดาลใจจากน้ำตื้นอันอบอุ่น ซึ่งสามารถมองเห็นปะการังหลากสีและเฟอร์นิเจอร์ที่ประหยัดพื้นที่ในตัว มีพื้นที่จัดเก็บของ เตียงใหญ่สามารถนอนได้สำหรับบุคคลที่สาม
฿ 2.81ล้าน
฿ 120K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
2 ห้องนอน57.61 ตร.ม. สเปลนดิด ตอนโดมิเนียม 2 ห้องนอน57.61 ตร.ม. สเปลนดิด ตอนโดมิเนียม 2 ห้องนอน57.61 ตร.ม. สเปลนดิด ตอนโดมิเนียม
โครงการใหม่

57 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

สเปลนดิด คอนโดมิเนียม

กะรน, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

2 ห้องนอน วิวทะเล ห้องเพดานสูงช่วยให้มองเห็นสภาพแวดล้อมที่สวยงาม พร้อมทิวทัศน์มุมกว้าง ของอ่าวจากพื้นที่นั่งเล่นและที่รับประทานอาหาร ซึ่งสามารถเปิดออกไปสัมผัสแสงแดด กลางแจ้งได้ และเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตไปอีกขั้น
฿ 8.06ล้าน
฿ 140K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
สตูดิโอ 30.55ตร.ม สเปลนดิด คอนโดมิเนียม สตูดิโอ 30.55ตร.ม สเปลนดิด คอนโดมิเนียม สตูดิโอ 30.55ตร.ม สเปลนดิด คอนโดมิเนียม
โครงการใหม่

30 ตร.ม. สตูดิโอ 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

สเปลนดิด คอนโดมิเนียม

กะรน, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

สตูดิโอ วิวภูเขา ห้องสตูดิโอ ปะการัง เป็นอพาร์ทเมนต์สตูดิโอขนาดกะทัดรัดที่เหมาะสำหรับคู่รักหรือผู้อยู่อาศัยคนเดียวขนาดกะทัดรัดพร้อมห้องน้ำในตัวและพื้นที่นั่งเล่นพร้อมระเบียงยาวเต็มรูปแบบ
฿ 3.51ล้าน
฿ 115K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เพกา วิลล่า ภูเก็ต 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เพกา วิลล่า ภูเก็ต 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เพกา วิลล่า ภูเก็ต
โครงการใหม่

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ วิลล่า สำหรับ ขาย

เพกา เอสเตท

เทพกระษัตรี, ถลาง, ภูเก็ต

Plot 212 3 ห้องนอน ห้องน้ำ พูลวิลล่า ที่ดินขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่สีเขียวมากมายและพื้นที่ส่วนกลางที่กว้างขวางทำให้โครงการนี้มีพื้นที่โล่งกว้าง ภูมิทัศน์เขตร้อนเขียวชอุ่มรอบด้านสร้างโอเอซิสแห่งความเป็นส่วนตัวและความเงียบสงบภายใน 5 นาทีจากชายหา...
฿ 25.25ล้าน
฿ 26.25ล้าน discount icon
ที่ดิน: 237.5 ตร.ว. (950 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 287 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พูลวิลล่า เพกา เอทเตท วิลล่า 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พูลวิลล่า เพกา เอทเตท วิลล่า 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พูลวิลล่า เพกา เอทเตท วิลล่า
โครงการใหม่

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ วิลล่า สำหรับ ขาย

เพกา เอสเตท

เทพกระษัตรี, ถลาง, ภูเก็ต

Plot 214 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พูลวิลล่า ที่ดินขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่สีเขียวมากมายและพื้นที่ส่วนกลางที่กว้างขวางทำให้โครงการนี้มีพื้นที่โล่งกว้าง ภูมิทัศน์เขตร้อนเขียวชอุ่มรอบด้านสร้างโอเอซิสแห่งความเป็นส่วนตัวและความเงียบสงบภายใน 5 นาทีจากชายห...
฿ 20.0ล้าน
฿ 21ล้าน discount icon
ที่ดิน: 169 ตร.ว. (676 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 271 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
พูลวิลล่า 3 ห้องนอน เพกา วิลล่า พูลวิลล่า 3 ห้องนอน เพกา วิลล่า พูลวิลล่า 3 ห้องนอน เพกา วิลล่า
โครงการใหม่

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ วิลล่า สำหรับ ขาย

เพกา เอสเตท

เทพกระษัตรี, ถลาง, ภูเก็ต

Plot 217 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พูลวิลล่า ที่ดินขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่สีเขียวมากมายและพื้นที่ส่วนกลางที่กว้างขวางทำให้โครงการนี้มีพื้นที่โล่งกว้าง ภูมิทัศน์เขตร้อนเขียวชอุ่มรอบด้านสร้างโอเอซิสแห่งความเป็นส่วนตัวและความเงียบสงบภายใน 5 นาทีจากชายห...
฿ 14.75ล้าน
฿ 17.50ล้าน discount icon
ที่ดิน: 107.5 ตร.ว. (430 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 222 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Plot 511 3 ห้องนอน  266ตร.ม โตนด วิลล่า Plot 511 3 ห้องนอน  266ตร.ม โตนด วิลล่า Plot 511 3 ห้องนอน  266ตร.ม โตนด วิลล่า
โครงการใหม่

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ วิลล่า สำหรับ ขาย

โตนด เอสเตท

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

ขาย พูลวิลล่า 3 ห้องนอน พร้อมผู้เช่า  โครงการนี้นำเสนอการผสมผสานระหว่างการก่อสร้างที่มีคุณภาพและความคุ้มค่าที่เหนือชั้นในขณะที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูเก็ตนั่นคือบริเวณลากูน่าทางชายฝั่งตะวันตก บ้านรุ่นล่าส...
฿ 15.75ล้าน
฿ 18.50ล้าน discount icon
ที่ดิน: 109 ตร.ว. (436 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 266 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

3 ห้องนอน บ้านเดี่ยว สำหรับ ขาย

ราไวย์, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ข้อมูล บ้านเดี่ยว ขาย, ใน เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต และยังว่างสำหรับราคา 5.50ล้านบาท, (39,286บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 140 ตร.ม. สำหรับ 3 ห้องนอน และ 3 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ : สภาพเดิม, ติดตั้งทั้งหมด, ตกแต่งทั้งหมด, วิวสระว่ายน้ำ, ที่จอดรถน...
฿ 5.50ล้าน
พื้นที่ภายใน: 140 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
5 ห้องนอน 260ตร.ม นายโฮม - พลูวิลล่า ภูเก็ต 5 ห้องนอน 260ตร.ม นายโฮม - พลูวิลล่า ภูเก็ต 5 ห้องนอน 260ตร.ม นายโฮม - พลูวิลล่า ภูเก็ต
โครงการใหม่

5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ วิลล่า สำหรับ ขาย

นายโฮม - พลูวิลล่า ภูเก็ต

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

จุดเด่น 1.) บ้านใหม่ Pool Villas อยู่ในหมู่บ้านหรูหรามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 2.) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองภูเก็ต สถานที่สำคัญใกล้เคียง 1.) ชายหาดกะรน 2.) ชายหาดกะตะ 3.) ชายหาดราไวย์ 4.) แหลมพรหมเทพ 5.) สวนสัตว์ภูเก็ต 6.) สำนักงานเทศบาล ฉลอง...
฿ 10.99ล้าน
ที่ดิน: 80.6 ตร.ว. (322 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 260 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ วิลล่า สำหรับ ขาย

ราไวย์, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ข้อมูล วิลล่า ขาย, ใน เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต และยังว่างสำหรับราคา 10.50ล้านบาท, (51,471บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 204 ตร.ม. สำหรับ 3 ห้องนอน และ 3 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ : ตกแต่งทั้งหมด, ที่จอดรถในร่ม, สระว่ายน้ำส่วนตัว, สวนส่วนตัว, เครื่อง...
฿ 10.50ล้าน
฿ 12.50ล้าน discount icon
ที่ดิน: 122.5 ตร.ว. (490 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 204 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ วิลล่า สำหรับ ขาย

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

ข้อมูล วิลล่า ขาย, ใน ถลาง, ภูเก็ต และยังว่างสำหรับราคา 27.50ล้านบาท, (125,571บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 219 ตร.ม. สำหรับ 3 ห้องนอน และ 4 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ : ที่จอดรถนอกถนน, ที่จอดรถในร่ม, อ่างอาบน้ำ, สระว่ายน้ำส่วนตัว, อนุญาตให้นำส...
฿ 27.50ล้าน
ที่ดิน: 143.8 ตร.ว. (575 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 219 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

35 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

เดอะ พราวด์ เรสซิเดนซ์

กะรน, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ข้อมูล คอนโด ขาย ที่อยู่ เดอะ พราวด์ เรสซิเดนซ์, ใน เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต และยังว่างสำหรับราคา 5.30ล้านบาท, (151,429บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 35 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ : พื้นที่เล่นสำหรับเด็ก, ระบบรักษาความปลอ...
฿ 5.30ล้าน
฿ 151K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

35 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

เดอะ พราวด์ เรสซิเดนซ์

กะรน, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ข้อมูล คอนโด ขาย ที่อยู่ เดอะ พราวด์ เรสซิเดนซ์, ใน เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต และยังว่างสำหรับราคา 5.30ล้านบาท, (151,429บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 35 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ : พื้นที่เล่นสำหรับเด็ก, ระบบรักษาความปลอ...
฿ 5.30ล้าน
฿ 151K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
A3 3 ห้องนอน 286.31ตร.ม วิลล่า ทาวน์ A3 3 ห้องนอน 286.31ตร.ม วิลล่า ทาวน์ A3 3 ห้องนอน 286.31ตร.ม วิลล่า ทาวน์
โครงการใหม่

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ทาวน์เฮาส์ สำหรับ ขาย

วิลล่า ทาวน์

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ทาวน์เฮาส์หรูหราทันสมัย พร้อมสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์กว้างขวางขนาด 280 - 300 ตรม. เป็นสถานที่หลีกหนีจากความธรรมดา ซึ่ง 3 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันมี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น โฮมออฟฟิศ ห้องครัว และสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์ต้อนรับคุณด้ว...
฿ 13.60ล้าน
ที่ดิน: 46.4 ตร.ว. (186 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 288 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
A4 3 ห้องนอน259.61ตร.ม วิลล่า ทาวน์ A4 3 ห้องนอน259.61ตร.ม วิลล่า ทาวน์ A4 3 ห้องนอน259.61ตร.ม วิลล่า ทาวน์
โครงการใหม่

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ทาวน์เฮาส์ สำหรับ ขาย

วิลล่า ทาวน์

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ทาวน์เฮาส์หรูหราทันสมัย พร้อมสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์กว้างขวางขนาด 280 - 300 ตรม. เป็นสถานที่หลีกหนีจากความธรรมดา ซึ่ง 3 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันมี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น โฮมออฟฟิศ ห้องครัว และสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์ต้อนรับคุณด้ว...
฿ 11.80ล้าน
ที่ดิน: 33.5 ตร.ว. (134 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 260 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
A5 3 ห้องนอน 260.67ตร.ม วิลล่า ทาวน์ A5 3 ห้องนอน 260.67ตร.ม วิลล่า ทาวน์ A5 3 ห้องนอน 260.67ตร.ม วิลล่า ทาวน์
โครงการใหม่

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ทาวน์เฮาส์ สำหรับ ขาย

วิลล่า ทาวน์

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ทาวน์เฮาส์หรูหราทันสมัย พร้อมสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์กว้างขวางขนาด 280 - 300 ตรม. เป็นสถานที่หลีกหนีจากความธรรมดา ซึ่ง 3 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันมี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น โฮมออฟฟิศ ห้องครัว และสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์ต้อนรับคุณด้ว...
฿ 11.85ล้าน
ที่ดิน: 34 ตร.ว. (136 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 261 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
A6 3 ห้องนอน261.24ตร.ม วิลล่า ทาวน์ A6 3 ห้องนอน261.24ตร.ม วิลล่า ทาวน์ A6 3 ห้องนอน261.24ตร.ม วิลล่า ทาวน์
โครงการใหม่

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ทาวน์เฮาส์ สำหรับ ขาย

วิลล่า ทาวน์

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ทาวน์เฮาส์หรูหราทันสมัย พร้อมสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์กว้างขวางขนาด 280 - 300 ตรม. เป็นสถานที่หลีกหนีจากความธรรมดา ซึ่ง 3 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันมี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น โฮมออฟฟิศ ห้องครัว และสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์ต้อนรับคุณด้ว...
฿ 11.90ล้าน
ที่ดิน: 33.9 ตร.ว. (136 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 261 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
A7 3 ห้องนอน 262.17ตร.ม วิลล่า ทาวน์ A7 3 ห้องนอน 262.17ตร.ม วิลล่า ทาวน์ A7 3 ห้องนอน 262.17ตร.ม วิลล่า ทาวน์
โครงการใหม่

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ทาวน์เฮาส์ สำหรับ ขาย

วิลล่า ทาวน์

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ทาวน์เฮาส์หรูหราทันสมัย พร้อมสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์กว้างขวางขนาด 280 - 300 ตรม. เป็นสถานที่หลีกหนีจากความธรรมดา ซึ่ง 3 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันมี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น โฮมออฟฟิศ ห้องครัว และสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์ต้อนรับคุณด้ว...
฿ 12.60ล้าน
ที่ดิน: 46 ตร.ว. (184 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 262 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
A2 3 ห้องนอน 286.31ตร.ม วิลล่า ทาวน์ A2 3 ห้องนอน 286.31ตร.ม วิลล่า ทาวน์ A2 3 ห้องนอน 286.31ตร.ม วิลล่า ทาวน์
โครงการใหม่

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ทาวน์เฮาส์ สำหรับ ขาย

วิลล่า ทาวน์

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ทาวน์เฮาส์หรูหราทันสมัย พร้อมสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์กว้างขวางขนาด 280 - 300 ตรม. เป็นสถานที่หลีกหนีจากความธรรมดา ซึ่ง 3 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันมี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น โฮมออฟฟิศ ห้องครัว และสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์ต้อนรับคุณด้ว...
฿ 13.50ล้าน
ที่ดิน: 46.9 ตร.ว. (187 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 286 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
3 ห้องนอน 285.39ตร.ม วิลล่า ทาวน์ 3 ห้องนอน 285.39ตร.ม วิลล่า ทาวน์ 3 ห้องนอน 285.39ตร.ม วิลล่า ทาวน์
โครงการใหม่

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ทาวน์เฮาส์ สำหรับ ขาย

วิลล่า ทาวน์

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

ทาวน์เฮาส์หรูหราทันสมัย พร้อมสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์กว้างขวางขนาด 280 - 300 ตรม. เป็นสถานที่หลีกหนีจากความธรรมดา ซึ่ง 3 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันมี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น โฮมออฟฟิศ ห้องครัว และสระว่ายน้ำ ทาวน์เฮาส์ต้อนรับคุณด้ว...
฿ 13.40ล้าน
ที่ดิน: 43.9 ตร.ว. (176 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 285 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

304 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

ข้อมูล คอนโด ขาย ที่อยู่ , ใน ถลาง, ภูเก็ต และยังว่างสำหรับราคา 32.0ล้านบาท, (105,263บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 304 ตร.ม. สำหรับ 3 ห้องนอน และ 3 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ : Branded (Hotel, Condotel, Residence), ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช...
฿ 32.0ล้าน
฿ 105K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ วิลล่า สำหรับ ขาย

ไอยรา สุรินทร์

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

ข้อมูล วิลล่า ขาย ที่อยู่ ไอยรา สุรินทร์, ใน ถลาง, ภูเก็ต และยังว่างสำหรับราคา 120.0ล้านบาท, (91,463บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 1,312 ตร.ม. สำหรับ 4 ห้องนอน และ 6 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ : ผู้รักษาความปลอดภัย, กล้องวงจรปิด/CCTV, สระว่ายน้ำ...
฿ 120.0ล้าน
ที่ดิน: 375.8 ตร.ว. (1,503 ตร.ม.) | พื้นที่ภายใน: 1,312 ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

อสังหาฯ สำหรับขายใน ภูเก็ต ประเทศไทย

ภูเก็ต เป็นหนึ่งใน 77 จังหวัดในประเทศไทย ภูเก็ต ถือเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมากในแต่ละปี สำหรับเอเจนท์ Lazudi เรามีประกาศอสังหาฯ มากกว่า 965 โครงการ ซึ่งเรารวบรวมอสังหาฯ ไว้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคอนโด , บ้าน , ทาวน์เฮ้าส์, อาคารเชิงพาณิชย์หรือที่ดินสำหรับขาย คุณสามารถค้นหาประกาศอสังหาฯ สำหรับขายโดยตัวเลือกจากจังหวัดใกล้เคียงดังต่อไปนี้ : กระบี่, พังงา, นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี หรือค้นหาจากทำเลหลักยอดนิยมใน ภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย : ถลาง, เมืองภูเก็ต และกะทู้

ดูเพิ่มเติม

แสดงน้อยลง

โครงการสำหรับขายราคาดีที่สุดใน ภูเก็ต

  • ช่วงราคาโดยปกติคือ ฿9,871,290
  • ช่วงราคาโดยเฉลี่ยคือ ฿83,302 ต่อ ตร.ม.

ภูเก็ต ช่วงราคาโดยเฉลี่ย, ตามขนาดพื้นที่บ้าน

ขนาดพื้นที่ มูลค่าราคาบ้าน
1 bedroom (See homes) ฿5,022,050
2 bedroom (See homes) ฿9,900,000
3 bedroom (See homes) ฿15,000,000
4 bedroom (See homes) ฿37,500,000
มูลค่าราคาบ้านในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ให้ติดต่อกลับ

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

ติดต่อเรา

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

โทรหาผู้ขาย
เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน