83 อสังหาฯ สำหรับขายในเกาะสมุย

140 ตร.ม. 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 5.85ล้านบาท, (41,786บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 140 ตร.ม. สำหรับ 2 ห้องนอน และ 3 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 5.85ล้าน
฿ 41,786 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

51 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 2.0ล้านบาท, (39,216บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 51 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 2.0ล้าน
฿ 39,216 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 1.90ล้านบาท สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 1.90ล้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม

60 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 4.20ล้านบาท, (70,000บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 60 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 4.20ล้าน
฿ 70,000 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

159 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 3.70ล้านบาท, (23,270บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 159 ตร.ม. สำหรับ 2 ห้องนอน และ 2 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 3.70ล้าน
฿ 23,271 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 3.60ล้านบาท สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 3.60ล้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม

55 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 2.99ล้านบาท, (54,364บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 55 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 2.99ล้าน
฿ 54,364 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

500 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

อ่างทอง, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 30.0ล้านบาท, (60,000บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 500 ตร.ม. สำหรับ 3 ห้องนอน และ 3 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 30.0ล้าน
฿ 60,000 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

122 ตร.ม. 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 9.90ล้านบาท, (81,148บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 122 ตร.ม. สำหรับ 2 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 9.90ล้าน
฿ 81,148 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

163 ตร.ม. 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 5.50ล้านบาท, (33,742บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 163 ตร.ม. สำหรับ 2 ห้องนอน และ 3 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 5.50ล้าน
฿ 33,743 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

34 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 2.29ล้านบาท, (67,353บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 34 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 2.29ล้าน
฿ 67,353 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

58 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 5.50ล้านบาท, (94,828บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 58 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 5.50ล้าน
฿ 94,828 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 3.50ล้านบาท สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 3.50ล้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม

167 ตร.ม. 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

อ่างทอง, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 18.0ล้านบาท, (107,784บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 167 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 2 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 18.0ล้าน
฿ 108K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

151 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

อ่างทอง, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 18.0ล้านบาท, (119,205บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 151 ตร.ม. สำหรับ 2 ห้องนอน และ 2 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 18.0ล้าน
฿ 119K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

231 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 12.50ล้านบาท, (54,113บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 231 ตร.ม. สำหรับ 3 ห้องนอน และ 3 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 12.50ล้าน
฿ 54,113 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

76 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 7.50ล้านบาท, (98,684บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 76 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 7.50ล้าน
฿ 98,685 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

151 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 11.0ล้านบาท, (72,848บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 151 ตร.ม. สำหรับ 3 ห้องนอน และ 3 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 11.0ล้าน
฿ 72,848 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

160 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 13.50ล้านบาท, (84,375บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 160 ตร.ม. สำหรับ 3 ห้องนอน และ 3 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 13.50ล้าน
฿ 84,375 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

แม่น้ำ, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 3.80ล้านบาท สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 3.80ล้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม

87 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

แม่น้ำ, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 8.45ล้านบาท, (97,184บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 87 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 8.45ล้าน
฿ 97,184 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

237 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

แม่น้ำ, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 28.95ล้านบาท, (122,152บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 237 ตร.ม. สำหรับ 3 ห้องนอน และ 3 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 28.95ล้าน
฿ 122K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

72 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

มะเร็ต, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 4.50ล้านบาท, (62,500บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 72 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 4.50ล้าน
฿ 62,500 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

131 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

อ่างทอง, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 6.90ล้านบาท, (52,672บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 131 ตร.ม. สำหรับ 2 ห้องนอน และ 2 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 6.90ล้าน
฿ 52,672 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

43 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

แม่น้ำ, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 1.50ล้านบาท, (34,884บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 43 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 1.50ล้าน
฿ 34,884 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

196 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 8.90ล้านบาท, (45,408บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 196 ตร.ม. สำหรับ 2 ห้องนอน และ 2 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 8.90ล้าน
฿ 45,409 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

63 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 4.50ล้านบาท, (71,429บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 63 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 4.50ล้าน
฿ 71,429 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

114 ตร.ม. 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 12.90ล้านบาท, (113,158บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 114 ตร.ม. สำหรับ 2 ห้องนอน และ 2 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 12.90ล้าน
฿ 113K ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

89 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 5.40ล้านบาท, (60,674บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 89 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 5.40ล้าน
฿ 60,675 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

63 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโด สำหรับ ขาย

บ่อผุด, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล คอนโด ขาย, ใน เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี และยังว่างสำหรับราคา 4.50ล้านบาท, (71,429บาท ต่อ ตร.ม.) ขนาด 63 ตร.ม. สำหรับ 1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำ คุณสมบัติของอสังหาฯ :
฿ 4.50ล้าน
฿ 71,429 ต่อ ตร.ม.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาจากตัวเลือก :beds ห้องนอน อสังหาริมทรัพย์ สำหรับขายใน เกาะสมุย

อสังหาริมทรัพย์ สำหรับขายใน เกาะสมุย บนเว็บไซต์ Lazudi.com 83 อสังหาริมทรัพย์ พร้อมให้เช่าในทำเล เกาะสมุย โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ THB 7,411,265. ขนาดพื้นที่ห้องนอนในทำเล เกาะสมุย เริ่มตั้งแต่ 34 ตรม. จนถึง 525 ตรม.

ดูเพิ่มเติม

แสดงน้อยลง

โครงการสำหรับขายราคาดีที่สุดใน เกาะสมุย

  • ช่วงราคาโดยปกติคือ ฿16,500,000
  • ช่วงราคาโดยเฉลี่ยคือ ฿66,000 ต่อ ตร.ม.

เกาะสมุย ช่วงราคาโดยเฉลี่ย, ตามขนาดพื้นที่บ้าน

ขนาดพื้นที่ มูลค่าราคาบ้าน
1 bedroom (See homes) ฿3,850,000
2 bedroom (See homes) ฿7,490,000
3 bedroom (See homes) ฿14,500,000
4 bedroom (See homes) ฿26,900,000
มูลค่าราคาบ้านในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ให้ติดต่อกลับ

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

ติดต่อเรา

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

โทรหาผู้ขาย
เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน