ติดต่อกับเรา

We'll get back to you as soon as possible, You can start creating your property on our dashboard by signing up!

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในโครงการ
ประเภท ราคาขาย ราคา/ตร.ม. ราคาเช่า ราคา/ตร.ม.
1เตียง, 45ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 8,327,420 ฿ 184,031
Studio, 32ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 6,792,450 ฿ 211,933
2เตียง, 85ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 16,430,170 ฿ 192,933
Studio, 31ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 5,867,460 ฿ 186,624
1เตียง, 49ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 8,640,090 ฿ 175,505
2เตียง, 84ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 55,000 ฿ 655
1เตียง, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 5,400,000 ฿ 153,105 ฿ 18,000 ฿ 510
2เตียง, 0ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 35,000
1เตียง, 33ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 3,980,000 ฿ 120,606 ฿ 18,000 ฿ 545
Studio, 31ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 11,000 ฿ 355
1เตียง, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 4,950,000 ฿ 141,429
1เตียง, 50ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 5,900,000 ฿ 118,000 ฿ 35,000 ฿ 700
Studio, 27ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 2,830,000 ฿ 104,815
1เตียง, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 5,411,459 ฿ 154,613
1เตียง, 46ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 37,000 ฿ 804
1เตียง, 31ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 4,200,000 ฿ 135,484
Studio, 31ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 4,410,000 ฿ 142,258
Studio, 32ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 4,388,888 ฿ 137,153
Studio, 32ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 4,288,888 ฿ 134,028 ฿ 17,500 ฿ 547
Studio, 28ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 3,700,000 ฿ 132,143
1เตียง, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 4,990,000 ฿ 142,571
Studio, 29ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 3,620,000 ฿ 124,828
1เตียง, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 3,500,000 ฿ 100,000 ฿ 25,000 ฿ 714
2เตียง, 70ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 40,000 ฿ 571
1เตียง, 50ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 6,800,000 ฿ 136,000
1เตียง, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 5,350,000 ฿ 152,857
2เตียง, 65ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 25,000 ฿ 385
2เตียง, 84ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 10,990,000 ฿ 130,833
1เตียง, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 3,400,000 ฿ 97,143
2เตียง, 70ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 45,000 ฿ 643
2เตียง, 81ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 13,600,000 ฿ 167,901
Studio, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 3,900,000 ฿ 111,429 ฿ 15,000 ฿ 429
1เตียง, 50ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 8,500,000 ฿ 170,000
1เตียง, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 3,590,000 ฿ 102,571 ฿ 16,000 ฿ 457
1เตียง, 50ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 8,600,000 ฿ 172,000 ฿ 35,000 ฿ 700
1เตียง, 47ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 7,900,000 ฿ 168,085 ฿ 35,000 ฿ 745
1เตียง, 52ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 8,600,000 ฿ 165,385
Studio, 32ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 3,490,000 ฿ 110,269
1เตียง, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 3,650,000 ฿ 104,286
1เตียง, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 15,000 ฿ 429
2เตียง, 85ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 40,000 ฿ 471
2เตียง, 87ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 45,000 ฿ 517
1เตียง, 36ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 3,900,009 ฿ 108,334 ฿ 20,000 ฿ 556
3เตียง, 134ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 22,500,000 ฿ 167,910 ฿ 65,000 ฿ 485
1เตียง, 36ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 3,400,000 ฿ 94,813
1เตียง, 36ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 3,290,000 ฿ 92,676
2เตียง, 70ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 30,000 ฿ 429
2เตียง, 62ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 30,000 ฿ 484
2เตียง, 62ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 30,000 ฿ 484
2เตียง, 62ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 30,000 ฿ 484
1เตียง, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 18,000 ฿ 514
1เตียง, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 4,511,780 ฿ 129,500
2เตียง, 70ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 8,500,000 ฿ 121,429 ฿ 45,000 ฿ 643
Studio, 27ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 2,550,000 ฿ 94,444
1เตียง, 35ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 3,490,000 ฿ 99,714
2เตียง, 84ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 50,000 ฿ 595
2เตียง, 85ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 14,500,000 ฿ 170,588
2เตียง, 70ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 8,990,000 ฿ 128,429
1เตียง, 55ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 6,990,000 ฿ 127,625
2เตียง, 62ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 6,000,000 ฿ 96,774 ฿ 30,000 ฿ 484
2เตียง, 85ตร.ม., คอนโด, ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช ฿ 11,000,000 ฿ 129,412 ฿ 50,000 ฿ 588
ประเภท
ราคาขาย
ราคาเช่า

แสดงเพิ่มเติม

แสดงน้อยลง

อสังหาริมทรัพย์ใหม่

แสดงเพิ่มเติม

แสดงน้อยลง

คำแนะนำ : เจ้าของทรัพย์สิน 1 ห้องนอน ห้องนอน คอนโด สำหรับขาย ที่ เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช บางละมุงบางละมุง, บางละมุง, ชลบุรี จะรับผิดชอบในข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่ลงโฆษณานี้ ส่วนของราคาทรัพย์สิน 3,650,000 บาท และรายละเอียดอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและรายละเอียดเพิ่มเติม
ต้องการขายบ้าน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราพร้อมให้บริการ และพร้อมที่จะพูดคุยกับคุณเพื่อช่วยโปรโมตและขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณ
ส่งข้อความ

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

ลงชื่อเข้าใช้

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

Property Sale Info

วิวทะเลและวิวเมือง - คอนโด 1 ห้องนอน - เดอะริเวียร่า วงศ์อมาตย์บีช

ให้ติดต่อกลับ

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

ติดต่อเรา

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

โทรหาผู้ขาย
เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน