อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในโครงการ
ประเภท ขนาด (พื้นที่ภายใน) ราคาขาย ราคา/ตร.ม. ราคาเช่า
คอนโด 55 ตรม. ฿ 12,500,000 ฿ 227,273
คอนโด 38 ตรม. ฿ 8,900,000 ฿ 234,211
คอนโด 57 ตรม. ฿ 12,308,500 ฿ 215,939 ฿ 50,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 25,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 24,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 59,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 45,000
คอนโด 31.5 ตรม. ฿ 28,000
คอนโด 56 ตรม. ฿ 58,000
คอนโด 61.4 ตรม. ฿ 60,000
คอนโด 32 ตรม. ฿ 26,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 10,900,000 ฿ 198,182 ฿ 40,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 11,000,000 ฿ 199,927 ฿ 35,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 12,250,000 ฿ 222,727
คอนโด 31.6 ตรม. ฿ 7,390,000 ฿ 234,157
คอนโด 55 ตรม. ฿ 11,500,000 ฿ 209,091
คอนโด 54 ตรม. ฿ 50,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 50,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 25,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 14,350,000 ฿ 377,632
คอนโด 28 ตรม. ฿ 6,500,000 ฿ 232,143
คอนโด 29 ตรม. ฿ 6,500,000 ฿ 224,138
คอนโด 26 ตรม. ฿ 5,800,000 ฿ 223,077
คอนโด 31 ตรม. ฿ 30,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 37,000
คอนโด 110 ตรม. ฿ 39,900,000 ฿ 362,727
คอนโด 126 ตรม. ฿ 45,000,000 ฿ 357,143
คอนโด 110 ตรม. ฿ 39,900,000 ฿ 362,727
คอนโด 55 ตรม. ฿ 12,300,000 ฿ 223,636
คอนโด 39 ตรม. ฿ 30,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 46,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 30,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 35,000
คอนโด 26.2 ตรม. ฿ 6,200,000 ฿ 236,461
คอนโด 39 ตรม. ฿ 37,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 45,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 9,200,000 ฿ 242,105
คอนโด 28 ตรม. ฿ 30,000
คอนโด 29.4 ตรม. ฿ 6,600,000 ฿ 224,490
คอนโด 39 ตรม. ฿ 35,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 8,800,000 ฿ 231,579
คอนโด 55 ตรม. ฿ 11,500,000 ฿ 209,091
คอนโด 55 ตรม. ฿ 14,500,000 ฿ 263,636
คอนโด 55 ตรม. ฿ 14,200,000 ฿ 258,182
คอนโด 54.3 ตรม. ฿ 14,400,000 ฿ 265,193
คอนโด 55 ตรม. ฿ 68,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 63,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 13,400,000 ฿ 243,636
คอนโด 55 ตรม. ฿ 13,500,000 ฿ 245,455
คอนโด 55 ตรม. ฿ 14,500,000 ฿ 263,636
คอนโด 54.3 ตรม. ฿ 60,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 58,000
คอนโด 31 ตรม. ฿ 17,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 17,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 40,000
คอนโด 26 ตรม. ฿ 19,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 35,000
คอนโด 31 ตรม. ฿ 23,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 25,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 19,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 55,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 45,000
คอนโด 61 ตรม. ฿ 55,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 12,500,000 ฿ 231,481 ฿ 35,000
คอนโด 31 ตรม. ฿ 7,100,000 ฿ 229,032 ฿ 21,000
คอนโด 26 ตรม. ฿ 17,000
คอนโด 26 ตรม. ฿ 20,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 20,000
คอนโด 31 ตรม. ฿ 35,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 8,700,000 ฿ 228,947
คอนโด 54 ตรม. ฿ 48,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 35,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 35,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 6,200,000 ฿ 213,793 ฿ 26,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 8,200,000 ฿ 215,789 ฿ 35,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 9,000,000 ฿ 236,842
คอนโด 29 ตรม. ฿ 6,500,000 ฿ 224,138 ฿ 24,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 55,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 5,490,000 ฿ 189,310
คอนโด 29 ตรม. ฿ 7,300,000 ฿ 251,724 ฿ 23,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 29,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 50,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 50,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 30,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 45,000
คอนโด 26 ตรม. ฿ 28,000
คอนโด 31 ตรม. ฿ 30,000
คอนโด 31 ตรม. ฿ 7,000,000 ฿ 225,806 ฿ 29,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 8,700,000 ฿ 228,947 ฿ 42,000
คอนโด 61 ตรม. ฿ 14,000,000 ฿ 229,508 ฿ 60,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 45,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 55,000
คอนโด 61 ตรม. ฿ 13,500,000 ฿ 221,311
คอนโด 61 ตรม. ฿ 50,000
คอนโด 26 ตรม. ฿ 20,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 48,000
คอนโด 26 ตรม. ฿ 18,000
คอนโด 31 ตรม. ฿ 26,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 24,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 36,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 28,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 25,000
คอนโด 26 ตรม. ฿ 5,300,000 ฿ 203,846
คอนโด 55 ตรม. ฿ 52,000
คอนโด 31 ตรม. ฿ 7,000,000 ฿ 225,806 ฿ 29,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 33,000
คอนโด 26 ตรม. ฿ 20,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 13,500,000 ฿ 245,455 ฿ 45,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 40,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 55,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 6,700,000 ฿ 231,034
คอนโด 55 ตรม. ฿ 65,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 45,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 7,700,000 ฿ 202,632
คอนโด 29 ตรม. ฿ 6,500,000 ฿ 224,138 ฿ 30,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 30,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 12,500,000 ฿ 227,273 ฿ 55,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 35,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 35,000
คอนโด 26 ตรม. ฿ 13,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 11,000,000 ฿ 203,704 ฿ 45,000
คอนโด 31 ตรม. ฿ 29,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 37,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 35,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 13,000,000 ฿ 240,741 ฿ 48,000
คอนโด 54 ตรม. ฿ 45,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 11,000,000 ฿ 200,000 ฿ 45,000
คอนโด 31 ตรม. ฿ 7,000,000 ฿ 225,806 ฿ 25,000
คอนโด 38 ตรม. ฿ 35,000
คอนโด 26 ตรม. ฿ 28,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 16,000
คอนโด 31 ตรม. ฿ 20,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 16,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 22,000
คอนโด 31 ตรม. ฿ 28,000
คอนโด 55 ตรม. ฿ 30,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 15,000
คอนโด 26 ตรม. ฿ 22,000
คอนโด 26 ตรม. ฿ 22,000
คอนโด 29 ตรม. ฿ 6,500,000 ฿ 224,138 ฿ 17,000

แสดงเพิ่มเติม

แสดงน้อยลง

คำแนะนำ : เจ้าของทรัพย์สิน 1 ห้องนอน ห้องนอน คอนโด สำหรับขาย ที่ เดอะ ลุมพินี 24 คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพมหานคร จะรับผิดชอบในข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่ลงโฆษณานี้ ส่วนของราคาทรัพย์สิน 6,000,000 บาท และรายละเอียดอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและรายละเอียดเพิ่มเติม
ต้องการขายบ้าน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราพร้อมให้บริการ และพร้อมที่จะพูดคุยกับคุณเพื่อช่วยโปรโมตและขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณ
ส่งข้อความ
ฉันกำลังมองหา

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

ลงชื่อเข้าใช้

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

Property Sale Info

29 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ คอนโดสำหรับ ขาย & เช่า ในคลองตัน

ให้ติดต่อกลับ

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

ติดต่อเรา

ขอบคุณ
ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

โทรหาผู้ขาย
เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน